ESETEINK

E

SETLEÍRÁSAINK ÁTKOKKAL KAPCSOLATOSAN
Ezen az aloldalon a személyes látogatásaink valamint a távoli szertartásink alatt megtapasztaltakat igyekeztünk leírni.

A történetek amelyekkel itt találkozhatsz mind valósak, megtörténtek.
CTRL+F billentyűkkel egyedi kifejezésekre kereshetsz.
1- Extrém sok rossz dolog

Statisztikai átlagot meghazudtolóan sok negatív dolog történik az egyik minket felkereső hölggyel.
A felkeresőnek gyanúja is volt, hogy ki állhat a háttérben, emiatt kérte a távoli szertartásunkat, amiben benne volt az átoklevétel is.
Beszélgetéseink alatt elmondtuk, hogy mint minden egyes átokhoz, itt is és Nála is szükség van a fogadó oldalra is, hogy az érzékeny legyen ilyen energiák „befogadására”.
Az elvégzett szertartások segítettek a „felrakott” blokkok feloldásában és megtanítottuk, hogy hogyan tudja megvédeni magát efféle behatásoktól. A szertartásunkkal holt lélek is távozott az aurájából, mely a szorongós közérzetét váltotta fel szabaddá.

2- Szerelmi kötés helyett inkább megértés

Sokan azt hiszik, aki ért az átoklevételhez az csinál átok felrakást is, és aki ért a szerelmi oldáshoz az megcsinálj a szerelmi kötést is. Ez Nálunk nem így van. Kifejezetten ellene vagyunk, hogy más szabad akarata ellen tegyünk.
A Minket felkereső hölgy 30 évnyi párkapcsolat után arról számol be, hogy a párja elhagyta Őt egy másik nőért. Gyanakodott, hogy a nő megkötés alatt tartja spirituálisan a férfit (ami igaz is lehet). Kérte ezt oldjuk fel… amit ugye megtehetünk, és kért, hogy Ő és a férfi között pedig csináljunk kötést… ezt már nem tehetjük meg, csak ha a férfi is kéri ezt (de ugye mindez a háta mögött ment volna)
Elmondtuk, hogy mi miatt hátrányos másnak rosszat okozni, hogy mi módon üthet ez vissza. Ezt megértve a hölgy csak az oldást kérte és fénykép alapján tudtunk segíteni abban, hogy mi az a lelki berögzültség, ami miatt a sors elvette a férfit Tőle.
Tudjuk, hogy ha a gondolat világát az ember megváltoztatja, akkor bizony azzal az egész világ változik.
3- Mindig közbejön valami

Egy hölgy élettársa pár éve hunyt el, kivel az utolsó időkben nem volt fényes a kapcsolata. Azóta a lakáson belül furcsa jelenségek vannak. Éjszaka furcsa szekrény hangok (mintha mozgatnák, nyikorgás) villanykapcsolgatás folyik. Az ingatlanon belül nem jó a tartózkodás.
Azóta új párkapcsolatban van, de a kapcsolat kiteljesedni teljesen nem tud, mindig közbejön valami (annak, aki már megélt ilyet az tudja mit is jelent ez).
A szellemelengedés és átoklevétel tisztító cselekedeteinket elvégeztük mely után szinte azonnal az éjszakák minősége megváltozott, az ingatlan ismét otthonná vált érzésileg.
Reméljük és hisszük hogy a „mindig közbejön valami” is változni fog.
4- Megőrülök a lányért!

Egy kétségbe esett fiú keresett minket, aki nem ismer magára cselekedeteiben. Egy lányért olyannyira meg van veszve, hogy már lefogyott 10 kilót, 2 doboz cigit szív egy nap, és gondolatai csak a lány körül forognak… holott szakítottak már 1 hónapja. Már neves pszichológusnál is járt, hogy gondolati menete kibillenjen, de a méregdrága „kezelés” nem hozott eredményt.
A fiú nagyon kérlelt, hogy pattanjak autóba azonnal és rohanjak segíteni.
A kis távolság miatt megtettük és személyesen végeztünk el a szertartásokat, melynek azonnali eredménye minket is meglepett. Azonnal fordult a képlete és a hozzá állása. Még 2 hét múlva is hívott minket a fiatal fiú, hogy mekkora változás lett az életébe és hogy milyen hálás. Érzi és tudja hogy szabad…már nem rohan a lányka után.
A dologban szerelmi kötés volt.
5- Rontás

Egy szomorú fiatal lány keresett fel Minket, hogy a kapcsolat Ő és a párja közt megromlott. A kapcsolatukba egy sötét dolgokhoz bátran nyúló másik lány „nyúlt” bele. A szabad akarat ellen tevő dolgokkal szemben fel vagyunk hatalmazva, hogy kiálljunk a szabad döntés mellett. Ebből kifolyólag a fiatal lányon és a párján is elvégeztünk tisztító szertartásokat mely alatt kötéseket, rontásokat oldottunk fel mely önszántukon kívül kerülhetett rájuk.
6- Hatnak a barátnőmre

Egy középkorú férfi keresett fel Minket, hogy párjával történő boldog menetelésüket idegen, rosszat akaró erők befolyásolják.
Az uszítás és az áskálódás mindig ment a hölgy ismerősei felől úgymond a „kapcsolat” ellen. A minket felkereső Úr látta, hogy van a dologban olyan illetőnek is keze, aki nem fél akár negatív bűbájt használni.
A pár nagy fizikai távolságban van egymástól és kérte az Úr, hogy rajta és a hölgyön is végezzük el a tisztító szertartásainkat. Azt javasolta, hogy ha rajta is érezhető lesz a változás élet affinitásilag, akkor fogja tudni, hogy segítő szándékunk a párjáig is eljutott.
Adományát köszönjük, mivel 2 napon belül az Úriember életében bekövetkező változások igazolták gyanúját és munkánk sikerességét.
7- Szerelmi oldás!

Ha egy fekete mágia eszközökkel történt kötés a nagy energiák ellenére sem működik, a párok szét vannak menve és így is iszonyatos az életük… akkor érdemes a buta módon kötést létrehozó részéről a kötés feloldása.
Én tudom, ha a dolgok visszaterelődnek a természetes sodrásukba, és fekete mágia nem tesz már a szabad akarat ellen akkor a párkapcsolat akár ismét lehet virágzó, de már tisztán és szabadon.
A fenti történést megértve egy hölgy keresett, hogy akkor az oldás még is csak csináljuk meg amit, butasága révén pár éve csinált/csináltatott.
A kötés oldása után akármennyire hihetetlen fizikailag érezhető volt a szabadság érzete.
8- Barátnőm befolyás alatt?

Számos hasonló felkeresésünk van, mint a következő.
Amikor a szétszakadt szerelmi kapcsolatból az egyik fél ok nélkül, látható külső, vagy láthatatlan külső befolyás miatt lép ki a kapcsolatból, és rúg fel minden további kommunikációs lehetőséget a partnerrel.
Ebben az esetben tudható is volt, hogy az aki nem szeretné ezt a kapcsolatot, az hogyan hat, hogyan próbál ténykedni a kapcsolat ellen.
A hölgy tag számunkra megközelíthetetlen, de volt szerető párja kívánta, hogy a hölgy ne legyen idegen befolyás alatt.
Kérésére ezen idegen szálakat hatástalanítottuk, és erőnkből és jogosultságunkból fakadó maximális segítséget megadtuk távolról. (auratisztítás holt lélektől és átoktól/kötéstől)
A kommunikációt a hölgy ismét felvette az úriemberrel, de azt ígérni, hogy minden szépen, a régi módon fog tovább menni, azt perszenem ígérhetjük. Innentől már kettőjük és Isten kezében van a hogyan tovább.
9- Sors lehet ez vagy talán átok?


Külhonban dolgozó magyar vállalkozás tagjai kerestek fel, hogy statisztikailag, és felvásárló közönségileg a piac nem változott, viszont a bajok és problémák, sikertelenségek folyamatosan érik Őket.
Találtunk egy olyan illetőt, akinek a keze sötét oldal használatával benne lehet a kudarc sorozatban.
Azt 100%-osan nem tudjuk ugye garantálni hogy a szertartásaink után piacvezetővé válik a cégük, de javulást mindenképpen érdemes várni.
Amikor egy vállalkozás nem megy és van gyanú arra, hogy valaki szándékosan akar rosszat akkor érdemes az átoklevételen gondolkodni, hogy a cégvezetés tisztán lásson.
A szertartásainkat elvégeztük távolról, kértük keressenek minket, ha mégsem sikerült volna kibillenteni a vállalkozást a holt pontból. Hála Istennek azóta nem jelentkeztek, a vállalt sorsa ismát a fizikai síkon érvényesített vezetők kezében van
10- Ismét egy vállalkozás van bajban

Egy cég vezetése materialista szemléletet követel. A szkeptikus irányítók magyarázatot nem találtak történéseikre és lehetőséget láttak arra, hogy pech sorozatukat valami paranormális dolog okozhatja.
(egy hívő hölgy küldte hozzánk Őket)
A vállalkozás munkahelyein a gépek és szerszámok folyamatosan mennek tönkre, megmagyarázhatatlan belesetek tartják vissza a termelést, a kész termékek megsérülnek még a raktárban.
Szertartásainkat elvégeztük távolról, és a teszt periódus lejárta után PANASZ nem érkezett felőlük.
Azt figyeltük meg, hogy általában a családi vállalkozások azok amik ilyen sötét módon befolyásolhatóak átokkal.
11-„Egyszerű” átok

Egy roma származású hölgy keresett minket kudarcsorozata miatt. Nem csak hogy feltételezi hogy valaki megátkozta, hanem tudja is!
A roma hagyományokban mélyen gyökerezik az átkozódás, ami most is visszaigazolásra került.
Sajnálatos módon a romák közt mindenki visz más által ráadott terhet. Mindenki átkoz mindenkit Náluk… butaság ez a dolog, ne átkozzunk senkit sem.
Amit másnak kívánok, rosszat az olyan mintha magamnak akarnám. Míg nem lesz meg az emberekben ez a szemlélet addig az egész emberiség bajban lesz.
Ebben az esetben a dolog megoldódott a szertartásunkkal. A hölgy hálás volt, érezte a leeső követ a válláról.
12-„Inkább neki se szaladok már a kihívásoknak- Úgy sem sikerül”

A Minket felkereső fiatalember életében, elmondása szerint Isten nem akarja, hogy jó dolgok történjenek.
Bármit tervezett az nem jött össze. Emiatt affinitását már el is veszette. A dolgokba inkább már nem is fog bele.
A megtapasztalt kudarcok mindig ott voltak a gondolataiban, és egy negatív visszacsatolásként hatottak már.
A szertartásink után, amivel az auráját tisztítottuk, sok nem oda való energetikai blokk és „terhelés” volt ami nem volt saját.
A vállalkozások már nem emiatt fogják ledobni. Elméje megnyugodott.
13- Cigány jós?

Egy fiatalember számolt be furcsa történéséről. Sétálgatott és ekkor egy cigányasszony ment hozzá aki megfogta a kezét, és belenézett a tenyerébe.
Azt mondta az asszony, hogy átok van rajta, azt leveszi és majd csinál bűbájt is hogy jobb álláshoz juthasson a fiúcska.
A dologhoz hajszálat kért el, melyből el is tett egyet a táskájába. Volt még egy furcsa kézmozdulat a fiúcska arca előtt, miközben valamit az orra alatt ismételgetett.
Mire végzett a cigányasszony, kiderült, hogy mindezt bizony nem ingyen csinálja. Elég tetemes összeget „vett” el a fiatalembertől.
Nem is lett volna adott esetben semmi baj, de a fiúcska elkezdte magát rosszul érezni a történtek után.
Hitte, hogy valami rosszat is tett vele ez az asszony. Keresgélt az interneten és talált ránk. (ebben az esetben ugye mi voltunk az Ő választása és nem fordítva)
A szertartásainkat elvégeztük, mely után a fiúcska szabadnak érezte magát!
14- Külföldi nyavalya

Külföldön az ember duplán elveszett, ha bajban van. Eddigi munkája szépen jövedelmezett, de egy „ajándék” átkozódás óta ez a szép sorozat megállni tűnt.
Az ajándékkal érkeztek furcsa testi tünetek is.
Az átok azonosításában már többen segítettek, de leszedni viszont nem tudta senki sem.
Mi több szertartás elvégzését láttuk szükségesnek, mely a Hölgyet ismét szabaddá teszi.
Cselekedeteink után a hölgy felfrissülve tehermentesnek érezte magát. Elméje is megnyugodhatott, hogy tudja efféle kívánság már most nem hat rá!15- Tisztán látáshoz.

Egy hölgy dolgai mostanában nem mentek úgy min egy jó ideje. Gondolta a dologban van valami sötét mágia is… emiatt keresett fel Minket.
Párkapcsolata hanyatlóban, egy ingatlant már jó ideje nem tudnak eladni, furcsa egészségügyi bajok tűntek fel.
A hölgy kívánt megbizonyosodni róla. hogy nem átkok okozzák a nyavalyáit.
Visszaigazolásban jelezte, hogy hatott, amit csináltunk (vagy az elméjére vagy az aurájára tett rághatásunk hozta el a változást)
16- Képtelen vagyok elszakadni a volt barátnőmtől

Egy fiatalember figyelmét minden egyes percben a volt barátnője terelte el-gondolatban. Már szétváltak, és ennek ellenére minden gondolatban ott forgott a lányka, holott ezt a fiú igyekezett kizárni. Gondolatai cselekedetei nem vallottak „normális” kerékmenetre. A fiatalember emiatt feladatait sem tudta kellő odafigyeléssel végezni.
Kért, hogy távolról segítsünk.
Hogy még a gyanúja is elszálljon, hogy kötés eredménye ez a fajta „csacskaság” a szertartásainkat elvégeztük a fiatalemberen távolról.
A fiatalember adományozással hálálta meg a segítségünket, mely után tiszta fejjel kelhetett és fekhetett. A fiún szerelmi kötés volt!17- Örökségi vita/átok

Egy fiatalember édesapja elhalálozása után a hátrahagyott vagyon elosztásával probléma lett.
A mostoha feleség addig sem viselkedett szeretet teljesen, míg élt az édesapa. A halála után kisebb fajta mocskolódás kezdődött a részéről a vagyon miatt.
Be is bizonyosodott, hogy a Hölgy nem félt sötét mágiához nyúlni (más által), hogy akaratát végigvigye.
A fiatalembernél rémálmok jelentkeztek. Régi barátok fordultak el, eszközök, gépek mentek tönkre a gazdaságban, mindemellett egy folyamatos frusztráltság jellemezte a fiatalembert.
Menet közben előkerültek vudu (woo doo)eszközök, kellékek is a mostoha anyánál.
Az átoklevétel szertartásunkat elvégeztük, melytől a feszített idegi állapot azonnal elmúlt.18- Az egész világ fordult ellenem

Az embert sokszor annyira körbe tudja venni egy pech sorozat, hogy valóban joggal hiheti az ember, hogy az egész világ ellene fordult!
Balesetek, késések, kellemetlenségek, lebukások, büntetések.
Ha egy ilyen hozzáállással felkeresünk egy pszichiátert, az semmiképpen sem fogja valóban átlátni az akkori világképünket.
Sok kellemetlen esemény természetesen nem róható fel csupán átkoknak. Maga a létezés is ad oda sokszor elég keményen egy egy leckét.
Sokan így kerülnek el hozzánk, mint ebben az esetben ez a Hölgy is.
Az elmét is nyugtatjuk szertartásainkkal, és a valóban az aurában megfészkelt átkokat, önátkokat is leszedjük a lélek ruháról.
Ezt ebben az esetben ki kellett egészíteni egy kis léleklátással, hogy megvizsgáljuk mi az a téves felfogás ami ebben a kibillent állapotban tartja az illetőt.
Sok beszélgetés után engedtük útnak a Hölgyet, aki sok sok megértéssel állt fel Tőlünk. Ezekkel a megértésekkel és átokmentes aurájával az Ő kezébe adtuk az irányítást. Az hogy ezekkel mit kezd már az Ő dolga, és tudatossága. Hisszük sikerül megtartania a fényt, amit adtunk.
19-Jól alakulnak a dolgok

Egy barát csínytevése komoly fájdalmat okozhat. A megátkozás mellett a volt barátnő a panaszosunknak még a barátját is elcsábította. Azóta a minket felkereső hölgynek mentálisan pokol lett az élete. Felkérésére a szertartást elvégeztük, és fénykép alapján is adtunk tanácsokat a gondolkodását illetően. Egy kis idő múlva pozitív visszajelzést kaptunk: „Jelentem, nagyon jól alakulnak a dolgaim, betartottam a tanácsaidat
20- A volt párom bezzeg halad!

Egy szakítás után keresett fel panaszaival egy USA-ban élő Magyar lány. A lány egyik barátnőjét választotta volt szerelme. A szakítás után az újdonsült pár fényes anyagi karriert kezdett el futni, pályájuk felfelé ívelt.
Az egyedül maradt lány hitte ez egy olyan átok, amit önmaga csak erősít, mivel míg Ő volt együtt a fiúval addig sikertelenség övezte csak közös életüket… és ez jelenleg sem változik.
Kérte, hogy segítsek távolról.
A szertartásokat elvégeztük, melyet követett egy lelki beszélgetés is. A beszélgetéseket és cselekedeteinket követően Ő saját maga tudta letenni ezt a rossz óment… és tudatosodott benne, hogy neki nem az új párt kell irigyelnie, és mindig a „hogyan is voltakkal” kell foglalkozni, hanem menni kell szépen előre. Sem átok, sem önostorozás/önátok nem hat már a Hölgyre.
21-Energetikailag nem vagyok a TOP-on

Egy fiatal lány összeveszett egy barátnővel, ami még nem lenne katasztrófa, de a történés után furcsa fordulat jelent meg az életében.
Párkapcsolati gondok, tanulási nehézségek (holott ez sosem volt gond), és valahogy a dolgok mindig negatívan sülnek el.  Amiatt kérte a segítségünket a lány, mivel a volt barátnő bele bele nyúlt a mágiába, és talán nála is pontosabban ellene is bevetett dolgokat.
Személyes találkozásunk alkalmával átkot vettünk le a lánykáról, valamint auratisztítást és energetizálást végeztünk. A szertartásokat követte egy kis tudatos beszélgetés is ahol végigmentünk olyan életvezetési pontokon, amik bevoltak ragadva, és mókuskerékként mindig minden egyes gondolkodás menettel az elme csak ugyanoda került… viszont eddig megoldani nem tudott. Most már tudatosabban és átok jelenléte nélkül mehet tovább az útján a fiatal lány.
22- Átok/Önátok

Két külföldön dolgozó barát keresett fel. Dolgaik nem úgy mennek ahogyan tervezik, folyamatosan vannak megakadások. Ha elindulni látszódik egy dolog, akkor az tuti félúton megáll. A helyzet kísértetiesen hasonló mindkettőjüknél.
Az átoklevétel és tisztító szertartásainkat elvégeztük Rajtuk távolról. A léleklátó beszélgetésnél döbbenetet okozott számukra hogy milyen jól megtudjuk fogalmazni lelkük fájdalmaikat, amik ugye bennük vannak jelen, de így összecsomagolva maguk sem tudták egyben látni.
A gondolkodásmódban történő változás és a tisztítás együttesen tud segíteni az életút számukra pozitív változást hozó irányválasztásában.
Tudjuk, ha tanácsainkat betartják, akkor a változás az egész életükben kiterebélyesedhet… de ugye ehhez kellenek Ők is.
23- A régi kötésem inkább oldanám

Egy lányka keresett fel, hogy régebben egy butaságot csinált. Saját magára és párjára kötést rakott valami maszek módszerrel, biztosítván azt, hogy együtt maradjanak.
Az átkózódós kötős módszerek kimondottan jól le vannak írva egyes internetes oldalon, de hogy annak a következményéről az író mit sem tud, és nem közöl, az más már más téma. Valamint leszedését már nem olyan könnyű még egy beavatottnak sem elvégezni.
Természetesen a kérésnek eleget téve a kötést távolról felbontottuk.
24- „Szivat a sors”

Személyesen keresett fel Minket egy fiatalember, kinek sorsa mostanában nem nevezhető szerencsésnek. Elveszítette a munkahelyét, mihelyst lenne, egy lehetséges munka mindig közbejön valami: nem tud elmenni a meghallgatásra, amikor kezdene, a cég tönkremegy és kirúgja még a régi embereit is.
Mindemellett barátnője is külföldi munka miatt elhagyta.
Sok minden összejött a fiatalembernek és gondolta átok van rajta. Feltételezése valós volt, csak ez éppen önátok volt. Amikor az ember belekerül egy negatív lefelé sodró örvénybe, akkor nehéz a körülmények ellenére erősnek maradni.
Az erősséget a mentális állapotra, stabilitásra értem.
A szertartásokat elvégeztük, és hosszas beszélgetéssel rádöbbentettük arra a fiatalembert, hogy az önostorozást hagyja abba és változtasson gondolkodásán, mert ha így folytatja, meglátja, hogy még van ennél is lejjebb.
A szertartásainkkal minden negatív befolyásoló energiát megszűntettünk, és ha a fiatalember tudatos tud maradni akkor az élete pozitívan változhat.
25- Átok a postán

Postán dolgozó hölgyet átkozott meg egy cigányasszony. A cigányasszonynak nem tetszett, ahogy a hölgy „kiszolgálta” és ezért hangosan átkozódni kezdett.
A történés után másnap a Hölgynek diszkomfort érzése kezdett lenni a gyomrában, fájt a háta és olyan érzése volt, mintha valaki leszorítaná az ágyban lefekvés után.
A hölgy rettenetesen elkezdett félni, és keresett az átoklevételre megoldást az interneten és talált ránk.
A szertartásainkat elvégeztük, és kiderült a cigányasszony elhunyt anyukájának a szellem volt ott úgymond kísérteni. A szellemet eltessékeltük onnan és az átkot feloldottuk.
A hölgy hála Istennek jobban lett és megnyugodott.
26- Cigányasszony köti a férjemet

Egy szomorú feleség keresett fel, hogy férje érthetetlen módon vonzódik egy cigányasszonyhoz. A férj és feleség jól megvoltak mindaddig, míg ez az asszony fel nem tűnt a színen.
A férj már együtt lakik az új asszonnyal, de van benne egy rész, ami haza vágyódik, vissza a családjához. Amikor haza megy és pár napot ott tölt a feleségével, akkor viszont megmagyarázhatatlan módon vágyódik vissza a cigányasszonyhoz. Ez a csiki csuki megy már egy ideje, és idegileg teljesen kimeríti a minket felkereső panaszos asszonykát.
Kérésére az estleges mágia kötést eltávolítottuk, mely már nem hat a férfire. Viszont ha a szíve labilis valakinek, akkor kötés ide vagy oda az akkor is labilis marad.
A szertartásunk elvégzése után a férfi a családjával van, ha a szíve is úgy akarja akkor most már ott is tud maradni…. a továbbiak már nem rajtunk múlnak.
27- 100 éves átok.

Többször kerestek már fel Minket feldúlt személyek, akik nemrég beszéltek egy jósnővel és a jós kijelentései akkora frusztrációt hagytak bennük, hogy ez ellen kell valamit tenni.
Mi is történt ebben az esetben, melynek sok hasonló megközelítésével már találkoztunk, mondhatnám már üzleti praktika: a jósnő valahogy bizalmába férkőzik az illetőnek, a jósnő megmondja, hogy húúú mekkora átok van rajta és ez ellen tenni kell, mert ez és ez lesz.
Az átoklevételért elkérendő pénz viszont nem egy havi villanyszámla árával vetekszik. Sok esetben sürgetéssel is találkozunk, hogy nemsokára a jósnő már nem lesz elérhető, mert elutazik, az átoklevételt most kell megcsinálni… nehogy valami szörnyű dolog történjen.
Ijedtében a panaszos megkeresőnk keresgélt az interneten, és látta mivel is foglalkozunk, és hogy ,milyen előéletünk van, és mi valójában úgy tűnik, magunkat adjuk. Látja az egész weboldal hozzáállásában, hogy ez szimpatikusabb számára, mint az akaszkodó jósnőé.
Személyes találkozónkat és szertartásainkat követően a hölgy egy kis időn belül beszámolt, hogy pozitív változás állt be az életében és párkapcsolata is stabilizálódott.
Én tudom és el is mondtam, hogy nem feltétlenül az átoklevétel segített, hanem inkább a tudatosodása, amit a beszélgetésünkkel adtunk oda.
28- Jogi támadás, kéziféket valaki behúzta

Egy vállalkozó keresett Minket, hogy ugyan nem hisz az efféle dolgokban, de már nem tud másra gondolni. Vállalkozása, ami ez idáig eltartotta, jól ment. Az utóbbi időben jogi támadások, lemondott megrendelések nehezítik az életét.
Rossza karó sok akadt, és ha van ez az átok dolog, ha nincs (talán kitaláció ez az egész mint a vallások), a panaszosunk szeretné, hogy ha a cég dolgai ismét úgy mennének, ahogy szeretné.
A szertartást távolról végeztük el, és vártunk a teszthónapunk végét.  A hónapot követően beszélgettünk, és egy nagyobb üzlet volt kilátásban mely sikeressége esetén Bőven megéri az adományozás. Közös „szerencsénkre” a dolog pozitív fordulatot vett, köszönjük a támogatást, és hogy segítségünk hatott.
29- Ez egy kicsit sok pénz egy átoklevételért!

Egy ideges hangú Hölgy hívott minket, hogy nem tudja mitévő legyen. Szinte szó szerint ráakaszkodott egy jósnő egy szalonban, aki négyszeres átkot állapított meg Nála, és természetesen segítenie kell azonnal, hogy nehogy valami tragédia érje „áldozatunkat”.
A szertartás több százezer forintért végzi el, de egyre jobban impressziálta mentálisan a pánik hangulatot és félelem érzést generált a minket felkeresőben.
Trükkös módon erőszakosan a jósnő elég jól hozzáférkőzött a hölgyhöz és naponta zaklatta, hogy most már cselekedni kell mivel túl késő lesz.
Kiokosítottuk a Hölgyet és „elzavartattuk” ezt a jótékonykodó jósnőt, majd a saját szertartásainkat végeztük el Nála, hogy elméje is megnyugodjon. Mi azért nem voltunk ennyire megterhelőek anyagilag.30-Rossz szomszédi viszony

Egy idős egyedül élő bácsika keresett fel hogy Ő bizony el van átkozva. Tudja is, hogy ki az aki Neki rosszat akar. A szertartásokat személyesen végeztük el melynek során már az ingatlanba lépéskor éreztük, hogy bizony kedves elhunyt hitvese nem távozott a fénybe. A ceremóniák után a bácsika arca kisimult megnyugodott, érezte is a felesége távozását. Az átkoktól megvédtük, és hagytunk ott védelmező kristályt is. Javasoltuk, hogy ha a viszony nem javul, akkor inkább költözzön is el, mintsem folyamatos gyűlölködésben élje le életét.31-Ismét segítségkérés más témában.

Egy Erdélyi Magyar fiatalembernek segítettem kb. 1 éve egy holt lélek átsegítésében, aki ismét felkereset, most más témában. Egy cigányasszony kérés nélkül a tenyerébe „nézett” és elkezdett jósolni, és „megállapította”, hogy nagy baj van kilátásban és ettől Ő megmenti. Mindezt persze nagy fizetségért cserébe.
A fiatalember ezért nem volt hajlandó fizetni, és érdekes módon elkezdtek Vele ezután rossz dolgok történni. Mind a munkahelyén, odahaza viták vették körül, elromlottak eszközök, olyan szerencsétlenség lett úrrá rajta.
Kért, hogy az átoklevétel szertartást végezzük el, melynek az eredménye szinte azonnali volt, a sorozat Hála Istennek leállt.32-Meg vagyok átkozva… van ilyen?

Egy tudatos fiatalember keresett fel, hogy érdekes módon mostanában nem jönnek össze a dolgai. Valahogy a szerencsétlenség mindig megtalálja.
Személyesen találkoztunk, és megállapítottam, hogy külső átok nem hat rá. Elég tudatos volt a fiatalember, de mégis teremtései közé betudta „engedni” a rossz dolgokat.
Hosszas beszélgetés során sikerült általam átállítania magát. Gondolkodásmódja ezen területen beállt, egy helyes pozitív dolgot teremtő irányba.33-Probléma a vállalkozással

Egy cégtulaj keresett fel, hogy matematikailag már elképzelhetetlen, valószínűség számítást meghazudtolóan történnek keresztbehúzó események.
Nem sikerül a termék engedélyeztetése az utolsó fázisban. A cél elérése előtt lesznek anyagi problémák (előtte sosem volt, csak az utolsó méterekre fogy el az erő) Az eddig támogatónak hitt szándék mögött megváltoznak a motivációk.
A fenti dolgok sok cégvezetőnek ismerősek lehetnek.
Külső átok nem hatott a vállalkozásra. A perspektívát kellett magasabbra állítani, ahonnan újabb tényezők alakulását is be kellett vonni a helyzetek létrejöttének okolásába.
Ilyenek voltak a családi és egyéni hiányok, célok, a rátermettség, a bizalom témakörei. Tehát az egész szituációt emberestől, cégestől, lelkestől együtt kell vizsgálni.
Visszajelzés alapján a beszélgetés és szertartások után már elkezdtek a dolgok alakulni.

34-Negatív energiák

Egy régebben borzasztóan tudatos, ezotériában jártas fiatalember keresett fel, hogy nem tudja mi van vele, csak csúszik… csúszik.
Vállalkozásában átverik, szerencsétlenségek történnek, az egész világ számára olyan mintha egy búra alatt lenne, emlékezete kihagy, becsapja.
Személyesen találkoztunk, és megállapítottam, hogy a fiúra valóban elég negatív energiák hatnak.
Jellemző ez sajnos azokra, akik a földi létezés mocsarából kívánják a fejüket megemelni. Ezeket a ráragadt energiákat le kellett róla úgymond vetkőztetni, a régi énjét megerősíteni.
A szertartások után egy hónappal kaptunk pozitív visszajelzést, de ennek eléréséhez a fiúnak hatalmas erőket kellett mozgósítania… de végre már önmaga lett és nem egy homályos búra alól éli az életét.35-Több mindenkinek ajánlottalak, Ők elégedettek

Kérte egy számomra ismeretlen Úr, hogy látogassak el hozzá. Több ismerősét is hozzám küldte és azok pozitív változásról számoltak be. A felkérésnek eleget tettem és ott jártamkor léleklátással igyekeztem „kedveskedni”. Látásomnak köszönhetően, egy két megrekedt dolgot sikerült sínre tenni, és megtalálni az okot egy testi problémára. A szálak kibogozás után ránézve a dolgokra egyértelmű leírást ad az ok és okozat rendszere, csak perspektíva nélkül az átlátás lehetetlen, ráadásul a belső szemlélés és elfogultság pláne vakká teszi az embert.
Végeztünk egy két „kezelést” az „ügyfelünkön” és reméljük ezen látogatásunkkal, csak támogatjuk ajánló szokását.36 - Átkozott dolgok

Sokadik olyan ügyfelem esetéről írok aki, az idők során számos vállalkozását veszítette el. Egy bizonyos probléma óta anyagi, egészségügyi állapota zuhanóban van. Személyesen kért fel a találkozásra, és látta a weboldalon, hogy nem kuruzsló öregasszony vagyok és tudatos földi magyarázattal közelítem meg a problémát, és egy ilyen ember segítsége Neki sokat megér. Találkozásunkkor távolítottam el átkot, és negatív energiát is az aurájából, viszont az egész történet lényege, mint szinte mindig, most is az azt követő tudatos beszélgetésben léleklátásban volt. Több órát beszéltünk átnézvén azt a menetrendet, amit sajnos betartva csúszott mindezidáig. Hagytam ott egy ITINERT is amit ha betart, visszaemelkedhet arra a szintre amin több éve volt jelen.37 - ÁTOK-Ha én is akarom

Egy átoklevételre hívtak el személyesen. A felkérő hölgy külföldön dolgozik, és most haza látogatása alatt kért, hogy találkozhasson Velem. Ott jártamkor ugyan elvégeztem a szertartásokat, viszont ami valóban változást hoz/hozhat a hölgynek azt szavakban, megértés által adtam át. Sok bekövesedett gondolat, gondolati spirálok nagyban segítették a jelenleg fennálló, és elfogadhatatlan helyzetet. Ha ki szeretnénk ugrani egy szituációból, akkor ott bizony változnunk kell, ám nem mindegy hogyan. Tehát először a hölggyel is el kellett döntetnem, kíván e lépni (ezt volt a legnehezebb elérnem) majd amikor a változás útjára léptünk, onnantól a „szamárvezető”megfogalmazása már szaporán ment. Most a hölgynél van a labda, hogy tervének megfelelően mer vagy akar a lépkedni.38 -Szerelmi kötés- MAGAMNAK

Olyan esetekben is szükség lehet szerelmi kötés oldására, ahol nem járt közben egyetlen sötét mágus sem. Elég, ha magunknak szajkózzuk: Hogy nem tudok nélküle élni, vele megtaláltam az életem értelmét és most mindennek vége, sosem leszek már képes társas életre ezután, ez így van rendjén hogy soha többet nem lesz párom Isten így büntet….
Ha ezek látszódnak csak ki a gondolatok közül, és a reggeli napsütés sugara egyáltalán nem jut be a lélekhez akkor ez olyan sötétséget tud okozni a lélekben mint ezernyi fekete mágus ténykedése.
A szertartást elvégeztük, ami után még kellett egy jó másfél hét, hogy azok a bizonyos napsugarak melegséget, reményt és kilátást tudjanak a fókuszba állítani…. Nem volt könnyű, de sikerült, a seb így már begyógyult. Kedves ügyfelünk mehet tovább kikerülvén a gödörből, amit mellesleg önmaga ásott önmagának.

Kereső szó: Átok levétel esetek átoklevétel .hu -esetek, leírások .
Átoklevétel esetek
átoklevétel.hu
- Rólunk / kapcsolat-
- Mi az Átok?-
- Átoklevétel Szertartásunk-
- Átoklevétel Ingyen?-
- Védelem Átok Ellen-
- Átok Vizsgálat-
- Szerelmi Kötés Oldás-
- Szemmel Verés -
- Fő oldal-
átoklevétel.hu - Copyright      © 2010
- Személyes találkozás esetén távolságok Kazincbarcikától Magyarország területén / Magyarországon :-

Budapest, Budapesten 210 km
Debrecen, Debrecenben 140 km
Szeged, Szegeden 370 km
Miskolc, Miskolcon 25 km
Pécs, Pécsett 440 km
Győr, Győrött, Győrben 330 km
Nyíregyháza, Nyíregyházán 140 km
Kecskemét, Kecskeméten 290 km
Székesfehérvár, Székesfehérváron 280 km
Szombathely, Szombathelyen 440 km
Szolnok, Szolnokon 170 km
Tatabánya, Tatabányán 270 km
Kaposvár, Kaposváron 390 km
Érd, Érden  230 km
Veszprém, Veszprémben 330 km
Békéscsaba, Békéscsabán 270 km
Zalaegerszeg, Zalaegerszegen 440 km
Sopron, Sopronban 420 km
Eger, Egerben 60 km
Kazincbarcika, Kazincbarcikán 0 km
Nagykanizsa, Nagykanizsán 420 km

Útvonaltervezés a google segítségével

- Átok és Szellemelengedés -
- Esetleírásaink Átoklevételről –
- Megkeresések Átoklevételre-
- Kérdezz Felelek –